Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017

Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.

Tải văn bản tại đây: Quyết định và danh sách trúng tuyển
RIA3

Đối tác