DANH SÁCH BÀI BÁO CÔNG BỐ TRONG NƯỚC NĂM 2018 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

STT Tên bài Tác giả  Năm XB Tạp chí
1 Nghiên cứu ngưỡng một số yếu tố môi trường quan trọng của cá  bột cá mặt quỷ ( Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) trong sản xuất giống nhân tạo Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Dương Văn Sang, 2018 2018 Tạp chí Khóa học Công nghệ Thủy sản, số 1/2018, trang 17-23
2 Ký sinh trùng ký sinh ở cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, 2018 2018 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 14/2018, trang 65-69
3 Bệnh sán song chủ (Digenea) ký sinh ở cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) bố mẹ và nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, 2018               2018 Tạp chí Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, số 2/2018: 67-73
4 Thành phần và mức độ nhiễm ký sinh trùng ở cá tầm Nga (Acipencer guldenstaedtii Brandt and Ratzeburge, 1833) và cá tầm Siberi (Acipencer baer Brandt, 1869) nuôi ao và nuôi lồng tại Lâm Đồng Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung
2018
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, số 3/2018
5 Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trường và tỉ lệ sống của tôm hùm bông (Palunirus ornatus) nuôi thương phẩm trong bể Mai Duy Minh, Phạm Thị Hạnh
2018
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 17/2018
6 Thành phần vi khuẩn Vibrio trên 2 loài hải sâm vú (Holothoria nobilis) và hải sâm lựu (Thelenota annanas) bị bệnh lở loét trong điều kiện nuôi giữ Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quế Chi, Dương Thị Phượng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III 2018 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1/2018
7 Đặc điểm sinh học sinh sản của tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam Trung Bộ Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy 2018 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 3+4  năm 2018
8 Thành phần vi khuẩn nuôi cấy được và kết quả làm sạch vi khuẩn tựa Rikettsia (RLB) từ dịch máu tôm hùm bông nuôi bị bệnh sữa ở các tỉnh Nam Trung Bộ Võ Văn Nha, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Võ Văn Tân 2018 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y, số 7/2018
9 Đường truyền lây vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatonaei (EHP) gây bệnh trên tôm nuôi Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Văn Duy, Trần Nhật My 2018 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 9, kì 1 tháng 5 năm 2018
PHÒNG KHOA HỌC, HTQT VÀ ĐT

Đối tác

 
>