LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 4/11/2017, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn tại Phòng họp A – Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

Luận án có tiêu đề “Nghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790)”, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đỗ Thị Hòa và cố PGS.TS. Glenn Allan Bristow.

Luận án đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua với số phiếu tán thành 6/7 (01 thành viên vắng mặt). Với việc bảo vệ thành công, NCS Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn sẽ được cấp bằng Tiến sĩ trong thời gian sắp tới./.
Phòng Khoa học, HTQT và ĐT

Đối tác