THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Công nghệ sản xuất  giống và  nuôi cua biển – giải đặc biệt của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và giải Nhất giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam (VIFOTEC) 2003; Cúp vàng techmart 2003.

- Công nghệ nuôi tôm hùm lồng – giải Ba giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam 2001.

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương – giải  Nhì giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam 2001; Cúp vàng techamrt 2003, 2005.

- Công nghệ nuôi đa đối tượng hải sản trên biển theo hướng bền vững – giải Ba giải thưởng sáng tạo KH-CN Việt Nam 2007.

- Công nghệ sản xuất giống và ương nuôi hải sâm – Cúp vàng techamrt 2007.

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thâm canh tôm sú, tôm chân trắng;

- Công nghệ sản xuất trứng bào xác Artemia trên ruộng muối;

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi bào ngư vành tai;

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ghẹ xanh;

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài;

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp quạt, trai ngọc,  vẹm vỏ xanh, sò huyết;

- Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài các biển ( cá mú đỏ, cá chẽm, cá hồng, cá mặt quỷ, ...)

- Kỹ thuật thu vớt – ương giống và nuôi thương phẩm cá chình.

- Kỹ thuật ấp trứng – ương giống và nuôi thương phẩm cá tầm, các hồi vân

- Kỹ thuật lưu giữ và dịch vụ cung cấp giống tảo nước mặn, lợ.

- Xây dựng dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn công nghiệp cho cua, ghẹ, ốc hương và bào ngư.


Đối tác