Thời gian, địa điểm và lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III năm 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III năm 2017 - Thời gian, địa điểm và lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức.

Tải văn bản tại đây: Lịch phỏng vấnThời gian và địa điểm xét tuyển
RIA3

Đối tác