THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017.

Tải văn bản tại đây: Thông báo
RIA3

Đối tác