Tin hoạt động

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ; BÌNH XÉT DANH HIỆU THU...

30/11/2018 | 1:01:00

Viện Nghiên cứu NTTS III thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, LĐHĐ và Bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018 theo các căn cứ pháp lý dưới đây: Chi tiết

LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN KYORITSU SEIYAKU CỦA NHẬT BẢN

17/05/2018 | 8:27:00

Ngày 17/05/2018, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tiếp, làm việc với Tập đoàn Kyorisu Seiyaku của Nhật bản - Tập đoàn chuyên sản xuất vacine cho động vật nuôi trên cạn và thủy sản. Chi tiết

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TY NEOCRAB - MALAYSIA

27/04/2018 | 5:45:00

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã tiếp và làm việc cùng với Đoàn Công ty Neocrab của Malaysia về các vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua. Chi tiết

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN NAUY

20/03/2018 | 5:45:00

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã có buổi làm việc với Đoàn Nauy về các nội dung trong Chương trình hợp tác nghiên cứu về “Ứng dụng thực khuẩn thể (Bacteriophage) phòng trị bệnh... Chi tiết

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018

26/01/2018 | 3:00:00

Chiều ngày 26.01.2018 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Lao động năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Chi tiết

LÀM VIỆC VỚI CEFAS - CƠ QUAN KHOA HỌC BIỂN CỦA CHÍNH PHỦ ANH

01/12/2017 | 12:31:00

Sáng ngày 01/12/2017, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III làm việc với ông Adam Bonner – Trưởng phòng Phát triển kinh doanh thuộc Cefas (Trung tâm Khoa học Môi trường, Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản) – Cơ quan Khoa... Chi tiết


Đối tác