Tin KHCN

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NTTS III

12/12/2017 | 9:20:00

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III Chi tiết

QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016 | 12:43:48

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG NUÔI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC SẢN...

11/08/2015 | 7:59:00

Dự án hợp tác quốc tế “Hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nuôi trồng thủy sản cho chính phủ Sri Lanka giai đoạn 2013 – 2014” do chính Phủ Việt Nam tài trợ để giúp đỡ Sri Lanka phát triển nuôi biển về các đối tượng: hải sâm,... Chi tiết


Đối tác