BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ - QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ MẶT QUỶ

Bằng độc quyền sáng chế - quy trình sản xuất giống cá mặt quỷ.(Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) (File đính kèm)
RIA3

Đối tác

 
>