Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017

STT Tên Bài báo, công bố, giải pháp, kiến nghị, ấn phẩm khoa học tiêu biểu, tên sách. Tác giả - Nhóm tác giả Tên Tạp chí, Nhà xuất bản Số Tạp chí, Nhà xuất bản ( ISI, Scopus) Chi tiết Năm XB
1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng trên cá chẽm (Lates calcarifer) ở Việt Nam và Thế giới. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 4/2014. Tr. 106-112
2014
2 Thành phần sán lá song chủ trên cá mú (Epinephelus sp.) và cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi ở Khánh Hòa Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn và Đỗ Thị Hòa Báo cáo khoa học toàn văn Hội nghị Ký sinh học toàn quốc lần thứ 42 tại Cửa Lò – Nghệ An Số 4/2015, tr. 282-290 2015
3 Một số ký sinh trùng ở cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại Khánh Hòa Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Glenn Allan Bristow, Đỗ Thị Hòa  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 6/2010, tr. 59-63.
2010
4 Thành phần và mức độ nhiễm sán lá song chủ trên cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi tại Khánh Hòa Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đỗ Thị Hòa, Glenn Allan Bristow, Phạm Thị Hạnh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 6/2017, tr. 90-94.
Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
5 Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài của sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại Khánh Hòa Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đỗ Thị Hòa, Đặng Thúy Bình, Phạm Thị Hạnh, Trương Thị Oanh Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang Số 2/2017, tr. 63-70.
Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
6 Một số bệnh rong biển và phương pháp phòng trị. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Công nghệ sinh học và Môi trường Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Trường Giang, Thái Ngọc Chiến, Trương Văn Toàn, 2015 Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Công nghệ sinh học và Môi trường Kỷ yếu 2015
2015
7 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng kết quả các đề tài, dự án cấp tỉnh Khánh Hòa có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ.  Thái Ngọc Chiến và Lê Văn Hảo, 2015 Tạp chí Khoa học,  Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa Số 2.2015
2015
8 Đánh giá hiệu quả công tác quản lý các đề tài, dự án cấp tỉnh có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 Thái Ngọc Chiến và Lê Văn Hảo, 2015 Tạp chí của Hội Liên hiệp các Hội KHKT Khánh Hòa 2015
2015
9 Nghiên cứu đa dạng di truyền của các loài rong biển và xác định các loài rong có khả năng kháng bệnh, chịu nhiệt cao tại khánh hòa. Tuyển tập báo cáo tóm tắt. Hội nghị Khoa học trẻ về Công nghệ sinh học và môi trường Thái Ngọc Chiến, Phạm Trường Giang, 2016 Tuyển tập báo cáo tóm tắt. Hội nghị Khoa học trẻ về Công nghệ sinh học và môi trường 2016
2016
10 Hiệu quả từ mô hình sản xuất rong nho trong ao tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Thái Ngọc Chiến, 2016 Thông tin Khoa học và Công nghệ  Số 3.2016
2016
11 Thành phần loài, mật độ và đặc điểm phân bố của sao biển và cầu gai trong các rạn san hô ở vịnh Vân Phong-Bến gỏi, tỉnh Khánh Hòa Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh, 2016.  Tạp chí của Hội Liên hiệp các Hội KHKT Khánh Hòa 2016 2016
12 Sổ tay Kỹ thuật nuôi kết hợp ốc hương, tôm sú với hải sâm và rong biển Nguyễn Ngọc Quân, Thái Ngọc Chiến, 2016 Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2016 2016
13 Nghiên cứu xác định sức tải môi trường phục vụ nuôi tôm hùm ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Thái Ngọc Chiến, 2017 Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa Số 4.2017 2017
14 Hiện trạng khai thác tôm hùm ở vịnh Vận Phong, huyện Vạn Ninh và đề xuất các giài pháp phát triển bền vững Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Thị Tuyết, 2017 Bản tin Khoa học và Cuộc sống. Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa Số 19/2017
2017
15 Thực trạng sử dụng kháng sinh và hiện tượng đa kháng của một số chủng vi khuẩn phân lập ở tôm hùm nuôi lồng/bè tại vùng biển tỉnh Phú Yên Võ Văn Nha, Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Minh Quang Khoa học kỹ thuật Thú y, Hội Thú y Việt Nam Tập XXIV, số 7 – 2017, Hội Thú y Việt Nam Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
16 Khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập ở cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) nuôi tại tỉnh Lâm Đồng Đinh Thị Phượng, Võ Văn Nha Khoa học kỹ thuật Thú y, Hội Thú y Việt Nam Tập XXIV, số 7 – 2017, Hội Thú y Việt Nam Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
17 Bệnh sữa tôm hùm nuôi lồng – hiện trạng, yếu tố nguy cơ và giải pháp phòng ngừa Võ Văn Nha, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Minh Quang Khoa học kỹ thuật Thú y, Hội Thú y Việt Nam Tập XXIV, số 7 – 2017, Hội Thú y Việt Nam Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
18 Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh đỏ thân trên tôm hùm bông (Panulirus ornatus) ở tỉnh Phú Yên Võ Văn Nha và Nguyễn Tường Vy Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản - Đại học Nha Trang ISSN 1859-2252, Số 1/2016; Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
19 Tỷ lệ nhiễm và mức độ mẫn cảm kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng ở vùng biển tỉnh Phú Yên Đồng tác giả, Võ Văn Nha Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y -Hội Thú y Việt Nam ISSN 1859 – 4751, Số 2/2016; Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
20 Hội chứng gan tụy ở tôm nuôi nước lợ - dấu hiệu và yếu tố nguy cơ Võ Văn Nha Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ISSN 1859 – 4581, Số 22/2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
21 Kết quả giám sát bệnh sữa ở tôm hùm (Panulirus spp.) nuôi lồng tại Phú Yên, Khánh Hòa năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi Hội nghị khoa học trẻ lần thứ IV - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
22 Kết quả đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh, hiện tượng kháng thuốc của Vibrio phân lập trên tôm hùm nuôi lồng bè ở vùng biển tỉnh Phú Yên.  Võ Văn Nha, Võ Thị Ngọc Trâm, Đào Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Thị Tú Anh  Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. Số 4/2015, trang 23-26
Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
23 Bước đầu nghiên cứu bệnh thường gặp trong ương nuôi ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina và biện pháp phòng trị Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Hùng Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 6/2015; 101-107 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
24 Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng cua hoàng đế (Ranina ranina Linnaeus, 1758) bị bệnh phát sáng Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 5/2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
25 Giải pháp kiểm định chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản Hứa Ngọc Phúc Tạp chí Thủy sản Việt Nam Tháng 3- 2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
26 Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (TridacnasquamosaLamarck 1819). Tôn Nữ Mỹ Nga và Phùng Bảy Tạp chí Khoa học-Công nghệ thủy sản số 1/2017-Trường đại học NhaTrang.  Số 1/2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
27 Anh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (TridacnasquamosaLamarck 1819). Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy và Lê Thị Thương Bản tin thông tin thủysản- Tổng cục thủy sản số 11/2016. Số 11/2016 2016
28 Ảnh hưởng của mật độ đến sinh truởng và tỷ lệ sống của ấu trùng nổi điệp quạt (Chlamysnobilis Reeve 1852). 
Phùng Bảy, Tôn Nữ Mỹ Nga, Võ Hồng Phương Tạpchí Khoahọc-Côngnghệ thủy sản số 3/2017-Trường đại học NhaTrang. Số 3/2017- Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
29 Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh truởng và tỷ lệ sống của ấu trùng nổi điệp quạt (Chlamysnobilis Reeve 1852). 
Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy Tạpchí Khoahọc-Côngnghệ thủy sản số 3/2017-Trường đại học NhaTrang. Số3/2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
30 Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm axít béo đa nối đôi (n-3 PUFA) từ nguyên liệu tự nhiên bổ sung trong thức ăn ương nuôi ấu trùng một số loài cá biển
Lê Vịnh, Lê Tất Thành, Nguyễn Khắc Đạt, Trần Thị Bích Thủy, Trương Quốc Thái Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 12 / 2017; 81-86 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
31 Bài báo: “Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số chuyển đổi thức ăn của cá chình hoa giai đoạn giống ương trong hệ thống tuần hoàn kín cung cấp oxy nguyên chất” Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Văn Duật, Trần Thị Thu Hiền, Ngô Minh Khang, Lê Anh Tuấn Tạp chí khoa học công nghệ - Trường Đại học Nha Trang Số 4.2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
32 Bài báo: “Nghiên cứu kỹ thuật phòng trị bệnh do sán lá đơn chủ  (Dactylogyrus) trong ương giống cá chình hoa (Anguilla marmorata) từ 2-50 g/con theo hình thức công nghiệp tại Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa” Ngô Minh Khang, Hoàng Văn Duật, Nguyễn Thanh Dũng Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ IV-Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Kỷ yếu 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
33 Bài báo: “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên quá trình ương giống cá chình hoa (Anguilla marmorata) trong bể composite tại Khánh Hòa” Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Văn Duật, Ngô Minh Khang Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ IV-Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Kỷ yếu 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
34 Hoàn thiện công thức thức ăn cho cá chình hoa (Anguilla marmorata) giai đoạn giống Hoàng Văn Duật, Trần Thị Thu Hiền, Bùi Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thế Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga Phản biện đã sửa và được chấp nhận đăng. Dự kiến đăng ở Tạp chí, tháng 03/2018. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
Dự kiến
35 Sử dụng chỉ thị mã vạch để phân loại ốc hương Thái Thanh Bình, Nguyễn Văn Hà, LưuVăn Huyền Tập chí khoa học công nghệ Việt Nam 13(2) 2.2017. 13(2) 2.2017.
Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
36 Kết quả nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo phi tiến vua (Sanguinolaria diphos, Linnaeus, 1771) tại Thanh Hóa. Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thanh Dũng, Phạm Trường Giang, Hoàng Ngọc Tùng Tập chi Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2017 Số 3/2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
37 Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của ốc hương thương phẩm nuôi trong ao tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Văn Nam Tập chi thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh số 3 năm 2017.  Số 3/2017 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
38 Nghiên cứu một số đặc điếm sinh học sinh sản của phi (Sanguinolaria diphos, Linnaeus, 1771) tại Thanh Hóa Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thanh Dũng, Phạm Trường Giang Diễn đàn Quốc tế “Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông” – Viện Hải Dương học Nha Trang 2017 2017 Báo cáo file đính kèm 2017
39 Chất lượng tôm sú bố mẹ (Penaeus monodon) nuôi bằng thức ăn giun nhiều tơ (Perinereis nuntia) được làm giàu bằng DHA. Trương Hà Phương , Nguyễn Văn Dũng , Nguyễn Khắc Đạt Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Số 3+4, 2016: Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
40 Đánh giá chất lượng tôm chân trắng bố mẹ (Litopenaeus vannamei) qua thức ăn giun nhiều tơ  (Perinereis nuntia) được làm giàu bằn DHA Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Khắc Đạt Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  Số 6, 2016: Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
41 Đánh giá đa dạng di truyền quần đàn cá vược (Lates calcarifer) phân lập từ Thái Lan và Indonesia bằng chỉ thị Microsatellites. Lê Văn Chí , Mai Duy Minh, Trương Hà Phương. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  Số 11, 2016: 79-83 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
42 Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lập trên ấu trùng của hoàng đế (Ranina ranina Linnaeus, 1758) bị bệnh phát sáng Nguyễn Thị Quế Chi, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Thanh Thùy Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  Số 5, 2017: 98-107 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
43 Một số đặc điểm sinh học sinh sản của sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) tại Khánh Hòa Võ Thế Dũng,Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Minh Châu, Lê Thị Thu Hương Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản. Trường Đại học Nha Trang Số: 1/2016, Trang: 20-25. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
44 Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá tầm nga giống (Acipenser guldenstaedtii) tại Lâm Đồng và đề xuất biện pháp phòng trị. Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  Số: 5/2016 Trang: 87-91 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
45 Nguyên sinh động vật ký sinh trên cá diếc (Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)) thu tại Phú Yên Võ Thế Dũng, Nguyễn Nhất Duy, Võ Thị Dung, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng học toàn Quốc lần thứ 43 năm 2016, Tp. Ban Mê Thuột, Đắk Lắc Kỷ yếu  31/3-1/4/2016, trang: 43-51.  Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
46 Một số bệnh do ký sinh trùng đơn bào gây ra ở cá mặt quỷ (Synnanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) bố mẹ. Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản. Trường Đại học Nha Trang số 4/2016, trang 50-56. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
47 Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài cá chim vây vàng nuôi tại Việt Nam Đồng tác giả,Nguyễn Hữu Ninh Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Số 7/2016: 102-109 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
48 Nghiên cứu ương nuôi cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch) Đồng tác giả,Nguyễn Hữu Ninh Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Số 2/2016: 93-98 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
49 Does selection in a challenging environment produce Nile tilapia genotypes that can thrive in a range of production systems? Đồng tác giả,Nguyễn Hữu Ninh Scientific reports  02/2016 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
50 Thermal sensitivity of growth indicates heritable variation in 1-year-old rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Đồng tác giả,Nguyễn Hữu Ninh Genetics Selection Evolution (Scopus) 11/2016 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
51 Additive genetic and heterotic effects in a 4 × 4 complete diallel cross-population of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) reared in different water temperature environments in Northern Vietnam. Đồng tác giả,Nguyễn Hữu Ninh Aquaculture Research Volume 47, Issue 3; March 2016; Pages 708–720 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
52 Development of a nutritional model to define the energy and protein requirements of cobia, Rachycentron canadum Đồng tác giả,Trương Hà Phương Aquaculture Aquaculture, 463 (2016): 193-200 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
53 Impacts of lobsters sea cage culture in the South Central Coast (Vietnam) on the water column and the sediment.  Đào Thị Thanh Thuỷ, Võ Văn Nha  Proceedings of the workshop “Developing life-supporting marine ecosystems along with the Asia- Pacific coasts – a synthesis of physical and biological data for the science-based management and socio-ecological policy making. Nha trang, Vietnam,  Workshop December 21-22, 2015. p – 98.
2015
54 Common seaweed diseases and treatment methods in Khanh Hoa province Vietnam Thái Ngọc Chiến. Pham Truong Giang, 2015 Journal of Fisheries Science and Technology 2015
2015
55 Strengthening, empowering and sustaining for small-scale aquaculture associations in vietnam: A case study in Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam.  Thai Ngoc Chien, 2017 Báo cáo tại Hội thảo khu vực về tăng cường, nâng cao quyền lực và bền vững Hội nghề cá nông dân quy mô nhỏ ở Châu Á từ ngày 18/5-23/5/2017 tại Dhaka, Bangladesh.  Báo cáo 2017
2017
56 The effects of dietary organic selenium on growth, survival, physiological and hematology conditions of snub-nose dart (Trachinotus blochii) Huynh Minh Sang, Nguyen Thi Thanh Thuy, Do Huu Hoang The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh vol. 64/ 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
57 Effects of organic selenium (OS) on survival, physiological and immunological response of snub-nose dart ( Trachinotus blochii) fingerlings when challenged with bacterial infection and copper exposure Huynh Minh Sang, Nguyen Thi Thanh Thuy, Ho Son Lam The Israeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh vol. 67/ 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
58 Bacterial diversity in penaeid shrimp hepatopancreas revealed by metagenome analysis Hua Ngoc Phuc, Truong Nam Hai, Do Thi Huyen, Nguyen Thi Trung, Nguyen Thi Quy, Duong Thu Huong Journal of Fisheries Science and Technology Special Issue 2015 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
59 Tetrodotoxin detoxification capability of Tachypleus tridentatus Dat Nghe, Ly Ha, Phuc Hua, Tu Nguyen Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 8(5)- 2016 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
60 Feed utilization efficiency of lupin inclusion in cobia: Role of dietary organic selenium supplementation.  Hung Duc Pham Fotedar Ravi, Minh Chau Nguyen, Muhammad Abu BakarSiddik Modern Applied Science Vol. 10, No. 10; 2016 ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
61 Application of poly-β-hydroxybutyrate (PHB) in mussel larviculture Nguyen Van Hung,PeterDe Schryver, Tran Thanh Tam, Linsey Garcia Gonzalez, Peter Bossier, Nancy Nevejan Aquaculture Volume 446, 1 September 2015, Pages 318-324 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
62 The role of poly-β-hydroxybutyrate as protection against Vibrio infections in blue mussel larvae Nguyen Van Hung Ghent University press 2016-09-28 Ghent University press ISBN:978-90-5989-926-1
Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
63 Ingestion and digestion of live micro-algae and micro-algae concentrates by sandfish, Holothuriascabra, larvae. Nguyen Dinh Quang Duy , Igor Pirozzi, Paul C. Southgate 2015. Aquaculture, Elsevier Aquaculture. 448(0), Pages 256-261. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2015
64 Use of micro-algae concentrates for hatchery culture of sandfish, Holothuriascabra. Nguyen Dinh Quang Duy, David S. Francis, Igor Pirozzi , Paul C. Southgate 2016. Aquaculture, Elsevier Aquaculture. 464, Pages 145-152. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
65 Development of hyaline spheres in late auriculariae of sandfish, Holothuriascabra: is it a reliable indicator of subsequent performance? Nguyen Dinh Quang Duy,  David S. Francis, Paul C. Southgate 2016. Aquaculture, Elsevier Aquaculture. 465, Pages 144-151 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2016
66 The nutritional value of live and concentrated micro-algae for early juveniles of sandfish, Holothuriascabra. Nguyen Dinh Quang Duy,  David S. Francis, Paul C. Southgate 2017. Aquaculture, Elsevier Aquaculture 473, Pages 97-104. Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2017
67 Successful large-scale hatchery culture of sandfish (Holothuriascabra) using micro-algae concentrates as a larval food source Thane A. Militz, Esther Leini, Nguyen Dinh Quang Duy, Paul C. Southgate 2018. Aquaculture Report, Elsevier Aquaculture Report 09, Pages 25–30 Danh mục các bài báo, ấn phẩm khoa học năm 2015 - 2017
Xem chi tiết tại đây
2018
RIA3

Đối tác

 
>