Thành tích nổi bật

I. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể:

1) Huân chương Lao động:
- Hạng Ba năm 1991;
- Hạng Hai năm 1999;
- Hạng Nhất năm 2004.

2) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bộ môn kỹ thuật nuôi giáp xác và Bộ môn kỹ thuật nuôi hải đặc sản năm 2000 - 2002
3) Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ: Năm 2002, 2003
4) Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ: Năm 1988, 1989, 1997
5) Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Năm 2012
6) Cờ Thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2003; Công đoàn ngành: Năm 2009, 2012, 2013;
7) Cúp vàng danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” năm 2010, 2012.
 
II. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân:
1) Huân chương Lao động hạng Ba: cho 2 cá nhân;
2) Huân chương Lao động hạng Hai: cho 1 cá nhân;
3) Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng: cho 2 cá nhân;
4) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cho 5 lượt cá nhân;
5) Bằng khen của Ủy ban Khoa học Nhà nước: cho 1 cá nhân;
6) Chiến sĩ thi đua toàn quốc: cho 1 cá nhân;
7) Chiến sĩ thi đua ngành: cho 15 lượt cá nhân;
8) Huy chương / Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghề cá/ngành thủy sản cho 33 cá nhân.
 
III. Một số công trình đã đoạt Giải thưởng
1) Giải thưởng Hồ Chí Minh về “Nghiên cứu nâng cao chất lượng giống một số loài cá nước ngọt ở Việt Nam” năm 2000;
2) Giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình “Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất giống một số loài tôm biển” năm 2000;
3) Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec): Công trình “Nuôi nâng cấp tôm hùm lồng ở vùng biển miền Trung Việt Nam” năm 2000;
4) Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec): Công trình “Đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc hương” năm 2001 và Cúp Vàng Techmart 2003, 2005; Cúp Vàng Techmart Việt Nam Asian+3 năm 2009;
5) Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec): Công trình “Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển” và Giải Đặc biệt của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2003, Cúp Vàng techmart 2003, Cúp vàng Techmart Việt Nam Asian+3 năm 2009;
6) Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec): Công trình “Nuôi đa đối tượng hải sản trên biển theo hướng bền vững” năm 2007;
7) Giải Ba về “công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh tại Lâm Đồng” tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II – 2003;
9) Giải Ba về giải pháp (thiết bị đa năng) trong nuôi trồng thủy sản tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ III – 2009; Cúp vàng Techmart Việt Nam Asian+3 năm 2009; Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc 2010; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
9) Giải Khuyến khích về “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria rhynchaena jonas, 1844)” tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ III – 2009;
10) Giải Khuyến khích về “Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng” tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ III – 2011”;
11) Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – 2013 về “Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus”;
12) Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – 2013 cho “Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria rhynchaena jonas, 1844)”;
13) Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – 2013 cho “Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá chình (Angyilla spp) lên giống theo phương thức công nghiệp”;
14) Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – 2013 cho “Cải tiến kỹ thuật khai thác ghẹ bằng lồng bẫy”;
15) Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – 2013 cho “Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhân tạo tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ chất lượng phục vụ nuôi tôm xuất khẩu”;
16) Cúp Vàng techmart 2007, Cúp vàng Techmart Việt Nam Asian+3 năm 2009 cho Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hải sâm.
RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>