VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

Đoàn công tác của Đại học quốc gia Hải dương Đài Loan (National Taiwan Ocean University, NTOU) gồm các GS. Ching-Fong Chang, Hiệu trưởng cùng GS. Yew-Hu Chien, GS. Chang-Wen Huang, GS. Yii-Shing Huang, GS. Hsin-Yiu Chou, GS. Chyng-Hwa Liou, và Tham tán Khoa học công nghệ, Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, ông Kuo Fung Yew đã đến thăm và và làm việc với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III vào ngày 17/06/2014.

Viên trưởng, TS. Nguyễn Việt Nam cùng trưởng các đơn vị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Sông Lô, Sinh học thực nghiệm và Thông tin – Hợp tác quốc tế tiếp và làm việc với Đoàn. Hai đơn vị đã gioái thiệu cho nhau những thành tựu và thế mạnh của mình trong nghiên cứu khoa học và dào tạo lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, sinh học biển, công nghê sinh học, vắc xin thủy sản…

Hiệu trưởng trường NTOU cùng Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và đào tạo. GS. Ching-Fong Chang cũng mời Viện trưởng Nguyễn Việt Nam sang thăm và làm việc với NTOU vào tháng 7 sắp tới.

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Đối tác

 
>