BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018

Chiều ngày 26.01.2018 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Lao động năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm đại diện đại diện Chi bộ – Bí thư Đào Văn Trí, đại diện Ban lãnh đạo – Viện trưởng Nguyễn Hữu Ninh, và đại diện Ban chấp hành công đoàn – Chủ tịch Trương Hà Phương. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, cùng toàn thể Công chức, Viện chức và Lao động các Trung tâm, các đơn vị trực thuộc Viện.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng Phòng Khoa học, HTQT và ĐT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã tổng kết các vấn đề về công tác tổ chức hành chính, công tác Khoa học, Thông tin Hợp tác quốc tế & Đào tạo, công tác kết hoạch tài chính, tình hình xây dựng cơ bản. Trong năm 2017, Viện thực hiện 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và chủ trì thực hiện 55 nhiệm vụ KHCH các cấp; nghiệm thu nhiệm vụ 15 nhiệm vụ KHCN các cấp theo đúng quy định. 

Hội nghị nghe ông Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho các đơn vị đã nêu lên những nhận xét về ưu, nhược điểm liên quan đến hoạt động của Viện trong năm qua và các kiến nghị cho hoạt động của năm 2018. Nội dung xoay quanh các vấn đề chính như thông tin trên website của Viện chưa được cập nhật liên tục và đầy đủ; đề nghị được tham gia các lớp đào tạo do tổ chức nước ngoài hỗ trợ; cần mở rộng các đối tượng tham gia chủ trì các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tình hình tài chính của Viện…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ninh – Viện trưởng đã giải đáp ý kiến của Hội nghị. Bên cạnh việc tuyên dương những tiến bộ đã đạt được trong năm 2017, ông cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục trong năm 2018.

Hội nghị cũng được nghe bà Nguyễn Thị Mai Lan – Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính công bố các Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2017; được nghe ông Trương Hà Phương – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị kết thúc trong sự hân hoan, phấn khởi của toàn thể Công chức, Viên chức, Lao động Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Tập thể Viện tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Nghị quyết năm 2018./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Quang cảnh Hội nghị

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng phòng Khoa học, HTQT và ĐT trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Ông Phùng Bảy – Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm phát biểu ý kiến tại Hội nghị

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Viện trưởng Nguyễn Hữu Ninh giải đáp ý kiến Hội nghị

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Bà Nguyễn Thị Mai Lan công bố các Quyết định khen thưởngg cá nhân, tập thể có thành tích công tác tốt trong năm 2017

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Các cá nhân vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2017

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Các cá nhân nhận Giấy khen do Viện trưởng trao tặng

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Ông Trương Hà Phương – Phó Viện trưởng phát động phong trào thi đua năm 2018

BẢN TIN HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
Ông Võ Đức Duy thông qua Nghị quyết Hội nghị

RIA3

Đối tác