BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ninh

Điện thoại: 058 3831298
Email: nguyenhuuninh@ria3.vn


Phó Viện trưởng thường trực: TS. Đào Văn Trí

Điện thoại: 058 3543078
Email: daovantri@ria3.vn


Phó Viện trưởng: TS. Võ Thế Dũng

Điện thoại: 058 3542889
Email: vothedung@ria3.vn


Phó Viện trưởng: TS. Trương Hà Phương

Di động: 0905 280 197
Email: truongphuong@ria3.vn

RIA3

Đối tác