Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Bằng sáng chế, Tiến bộ KT, Giải pháp hữu ích từ 2015-2023 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

TT
Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật
Tác giả
Xem, tải file
I
BẰNG SÁNG CHẾ
1
Quy trình sản xuất giống cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa bloch & schneider, 1801)
(Số 30416  cấp theo Quyết định số 18268w/QĐ-SHTT ngày 09/11/2021, của Cục Sở hữu trí tuệ)
Võ Thế Dũng, Dương Văn Sang, Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh.
II
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
1
Thức ăn dùng để ương cá chình giống và nuôi cá chình thương phẩm
(Số 2420 cấp theo QĐ số 11376w/QĐ-SHTT ngày 12/08/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ)
Hoàng Văn Duật
2
Thức ăn dùng để nuôi ốc hương (Baby areolata) giai đoạn giống, thương phẩm và quy trình sản xuất thức ăn này
(Số 3501 cấp theo QĐ số 119819/QĐ-SHTT.IP ngày 19/12/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ)
Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Văn Duật.
III
TIẾN BỘ KỸ THUẬT
1 Giải pháp điều trị bệnh sữa và bệnh đỏ thân trên tôm hùm nuôi lồng PGS.TS. Võ Văn Nha Xem
2 Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm sá sùng Sipunculus nudus trong ao đất TS.Võ Thế Dũng, KS. Nguyễn Văn Cảnh, ThS.Võ Thị Dung, ThS. Lê Thị Nhàn. Xem
3
Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm hải sâm cát (Holothura scabra) trong ao
(QĐ công nhận TBKT số 60/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 21/02/2023 của Tổng cục thủy sản)
TS. Nguyễn Đình Quang Duy
4
Quy trình nuôi thương phẩm cá Chẽm
Lates calcarifer (Bloch, 1790) trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp.
(QĐ công nhận TBKT số 65/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 24/02/2023 của Tổng cục thủy sản)
TS. Trần Thế Mưu, TS. Trương Hà Phương, KS. Nguyễn
Khắc Đạt, ThS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Nguyễn Đình Quang Duy.
5
Quy trình nuôi thương phẩm cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) trong lồng sử dụng thức ăn công nghiệp
(QĐ công nhận TBKT số 76/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 07/3/2023 của Tổng cục thủy sản)
TS. Trần Thế Mưu, TS. Trương Hà Phương, KS. Nguyễn
Khắc Đạt, ThS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Nguyễn Đình Quang Duy.
6
Quy trình sản xuất giống cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) và cá tầm Xiberi (A. baerii).
(QĐ công nhận TBKT số 83/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 09/3/2023 của Tổng cục thủy sản)
ThS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Nguyễn Đức Tuân, TS.
Trần Thị Kim Chi, TS. Nguyễn Viết Thuỳ, KS. Nguyễn Anh Tiến, TS. Phan Đình
Phúc, ThS. Trần Văn Dũng.
7
Quy trình nuôi thương phẩm cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) và cá tầm Xiberi (A. baerii) trong lồng.
(QĐ số 84/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 09/03/2023 của Tổng cục Thuỷ sản)
ThS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Đinh Văn Trung, TS. Nguyễn Đức Tuân,  TS. Trần Thị Kim Chi, TS. Nguyễn Viết Thuỳ,
KS. Nguyễn Anh Tiến, TS. Phan Đình Phúc, ThS. Nguyễn Văn Dũng.
8
Quy trình ương tôm hùm (Panulirus ornatus) giống trong lồng
(QĐ công nhận TBKT số 90/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 14/3/2023 của Tổng cục thủy sản)
ThS. Đinh Tấn Thiện
9
Quy trình kiểm soát Vibrio alginolyticus gây bệnh đỏ thân trên tôm hùm (Panulirus spp.) nuôi lồng.
(QĐ công nhận TBKT số 105/QĐ-TS-KHCN&HTQT ngày 30/6/2023 của Cục thủy sản)
PGS.TS Võ Văn Nha, ThS. Võ Văn Tân, ThS. Đặng
Hoàng Giang San, CN. Tô Đông Tịnh, ThS. Nguyễn Thị Chi, ThS.Võ Thị Ngọc
Trâm
10
Quy trình nuôi thương phẩm cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) và cá tầm Xiberi (A. baerii) trong bể
(QĐ công nhận TBKT số 109/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 22/3/2023 của Tổng cục thủy sản)
ThS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Nguyễn Viết Thuỳ,
KS. Nguyễn Anh Tiến, TS. Phan Đình Phúc, TS. Võ Thế Dũng, TS. Trần Đình
Luân, TS. Bùi Thế Anh, TS. Đinh Văn Trung, KS. Nguyễn Thị Trọng,
ThS. Nguyễn Quang Thái, TS. Trần Thị Kim Chi.
11
Quy trình nuôi thương phẩm cá hồi
vân (Oncorhynchus mykiss) trong bể
(QĐ công nhận TBKT số 110/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 22/3/2023 của Tổng cục thủy sản)
ThS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Trần Thị Kim Chi, TS.
Nguyễn Viết Thuỳ, KS. Nguyễn Anh Tiến, TS. Trần Đình Luân.
12
Quy trình sản xuất giống và nuôi giun cát (giun nhiều tơ) Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857)
(QĐ công nhận TBKT số 139/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 14/04/2023 của Tổng cục thủy sản)
TS. Nguyễn Văn Dũng, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, TS. Lê Văn Chí, ThS. Lương Trọng Bích, ThS. Phạm Trường Giang, CN. Huỳnh Kim Quang.
13
Quy trình kiểm soát Vibrio spp. gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
(QĐ công nhận TBKT số 189/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 18/5/2023 của Tổng cục thủy sản)
PGS.TS. Võ Văn Nha, ThS. Nguyễn Thị Chi, ThS. Võ Văn Tân, ThS. Nguyễn Ngọc Anh, ThS. Võ Thị Ngọc Trâm, KS. Trần Thị Minh Hải.
14
Quy trình kiểm soát Rickettsia like
bacteria (RLB) gây bệnh sữa trên tôm hùm (Panulirus spp.) nuôi lồng.
(QĐ công nhận TBKT số 229/QĐ-TS-KHCN&HTQT ngày 22/8/2023 của Cục thủy sản)
PGS.TS Võ Văn Nha, ThS. Võ Thị Ngọc Trâm, CN. Tô Đông Tịnh, ThS. Nguyễn Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Thị Chi, KS. Hà Thị Thanh Huyền.
RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>