CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

20/12/2021

Tên sản phẩm: Cá chẽm (Lates calcarifer) giống gốc Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng Sản phẩm của đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang Chi tiết


Đối tác

 
>