QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI

04/08/2015

Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội hết sức quý báu để các nhà khoa học trẻ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn. Chi tiết

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KINH TẾ QUỐC...

14/09/2017

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2017, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã có buổi làm việc với Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 915 - Chủ đầu tư Dự án xây dựng khu KTQP Tứ giác Long Xuyên tỉnh Kiên Giang về việc giao lưu... Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

15/07/2017

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

15/07/2017

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017

10/07/2017

Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Chi tiết


Đối tác