DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NTTS III

12/12/2017

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III Chi tiết

QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III Lần...

30/11/2017

Được sự đồng ý của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và của Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III ngày 30/11/201710 năm 2017, Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng... Chi tiết

LÀM VIỆC VỚI CEFAS - CƠ QUAN KHOA HỌC BIỂN CỦA CHÍNH PHỦ ANH

01/12/2017

Sáng ngày 01/12/2017, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III làm việc với ông Adam Bonner – Trưởng phòng Phát triển kinh doanh thuộc Cefas (Trung tâm Khoa học Môi trường, Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản) – Cơ quan Khoa... Chi tiết

Căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên...

01/12/2017

Danh sách căn cứ pháp lý thực hiện việc "Đánh giá, phân loại công chức viên chức, LĐHĐ bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017" Chi tiết

GIA HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC JDS 2017

20/10/2017

Thư của Trưởng đại diện trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc gia hạn nộp Hồ sơ dự tuyển Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS 2017. Chi tiết


Đối tác