QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI

04/08/2015

Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội hết sức quý báu để các nhà khoa học trẻ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn. Chi tiết

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY) NĂM 2017

10/11/2017

Cơn bão số 12 (có tên quốc tế là Damrey) đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 04/11/2017. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã triển khai các phương án phòng, chống bão; nhưng do bão số 12 có cường độ... Chi tiết

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

04/11/2017

Chiều ngày 4/11/2017, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn tại Phòng họp A – Thư viện Trường Đại học Nha Trang. Chi tiết

GIA HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC JDS 2017

20/10/2017

Thư của Trưởng đại diện trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam về việc gia hạn nộp Hồ sơ dự tuyển Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS 2017. Chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KÝ SINH TRÙNG HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 45

09/10/2017

Thông báo số 69/PVTYMT ngày 3/10/2017 của Phân viện Thú y miền Trung về Hội nghị Ký sinh trùng học toàn quốc lần thứ 45. Chi tiết


Đối tác