Thông tin liên hệ

captcha


viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
Địa chỉ :33 Đặng Tất - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 058 3831138
Email: ts3@ria3.vn