Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Dự án Khuyến nông

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG DO VIỆN THỰC HIỆN

TT Tên dự án Họ và tên CN Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hải sâm cát ở các tỉnh ven biển miền Trung Nguyễn Đình Quang Duy 2023 2025
2 Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP Lê Văn Diệu 2022 2024
3 Xây dựng mô hình nuôi Sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus 1768) ở các tỉnh ven biển miền Trung Nguyễn Văn Giang 2020 2022
4 Xây dựng mô hình  phòng, trị bệnh sữa và đỏ thân trên tôm hùm nuôi lồng hiệu quả Võ Thị Ngọc Trâm 2018 2020
5 Xây dựng mô hình nuôi ốc hương, hầu Thái Bình Dương và bào ngư vành tai ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và hải đảo Nguyễn Văn Giang 2017 2019

RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>