Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ninh năm...

01/03/2024

Phòng Khoa học, HTQT & ĐT thông báo công văn số 202/SKHCN-QLKH ngày 21/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh về việc đề xuất đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2024 -2025 Chi tiết


Đối tác

 
>