Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo KHCN

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2025!

01/03/2024 | 10:31:00

Công văn thông báo số 112/TB-SKHCN ngày 18/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 Chi tiết

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ninh năm...

01/03/2024 | 10:22:00

Phòng Khoa học, HTQT & ĐT thông báo công văn số 202/SKHCN-QLKH ngày 21/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh về việc đề xuất đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2024 -2025 Chi tiết

Thông báo tuyển chọn đề tài cá Dìa Ninh Thuận

20/02/2024 | 11:31:00

Công văn số 240/TB-SKHCN ngày 19/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (lần thứ 2) với Đề tài "Nghiên cứu hoàn... Chi tiết

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp...

16/02/2024 | 11:00:00

Công văn số 60 ngày 26/01/2024 (112/TB-SKHCN ngày 18/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025) Chi tiết

Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ...

16/02/2024 | 10:51:00

Công văn số 70 ngày 30/01/2024 (854/BNN-KHCN ngày 30/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc Đề án Công nghệ sinh học) Chi tiết

Thông báo hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nguồn gen năm 2025

07/02/2024 | 11:15:00

Công văn số 27 ngày 15/01/2024 (404/BNN-KHCN ngày 12/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nguồn gen năm 2025) Chi tiết


Đối tác

 
>