Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo tuyển chọn đề tài cá Dìa Ninh Thuận

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh với Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Ninh Thuận".

(tải TB tại đây)

RIA3

Đối tác

 
>