Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2025!

Công văn thông báo số 112/TB-SKHCN ngày 18/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 (file đính kèm). 

Các đơn vị thông báo để các cán bộ có nhu cầu đăng ký. Đề xuất, đặt hàng gửi về phòng KH, HTQT và ĐT trước ngày 15/3/2024 để Phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Viện.

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu ở file đính kèm (file đính kèm).

RIA3

Đối tác

 
>