Lượt truy cập:

1.717.177

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Nhiệm vụ cấp Tỉnh

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CẤP TỈNH DO VIỆN THỰC HIỆN TRONG VÒNG 5 NĂM (2019-2024)

TT Tên đề tài/dự án KHCN Loại hình Họ và tên CN Tên đơn vị quản lý Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Ứng dụng công nghệ nuôi cá tầm thương phẩm trong lồng trong ao đất tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Đề tài cơ
sở cấp tỉnh
Lê Văn Diệu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 2023 2023
2 Tư vấn thực hiện Điều tra, thu mẫu, phân tích mẫu nguồn lợi
 thủy sản các thủy vực hồ Krông Buk hạ, sông Krông Năng, sông Krông Pắc, sông Krông Búk, sông Ea H’leo
Dự án cấp tỉnh Phan Đinh Phúc Sớ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk 2023 2023
3 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
Khu bảo tồn biển Lý Sơn
Dự án cấp tỉnh Phùng Bảy Sở KH và CN tỉnh Quảng Ngãi 2023 2024
4 Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. lanceolatus) bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa Đề tài cấp tỉnh Trương Quốc Thái Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 2022 2025
5 Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông Đề tài cơ sở cấp tỉnh Dương Tuấn Phương Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư Jut, Đắk Nông 2022 2022
6 Điều tra, đánh giá thành phần loài thủy sản tại 02 thủy vực hồ Ea Súp thượng, hồ thủy điện Srêpốk 3 thuộc chuyên đề ‟Điều tra, đánh giá thành phần loài thủy sản ở một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Dự án cấp tỉnh Phan Thị Lệ Anh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắ 2022 2022
7 Ứng dụng công nghệ sông trong ao để nuôi cá tầm thương phẩm phù hợp với điều kiện của tỉnh Lâm Đồng Đề tài cấp tỉnh Nguyễn Viết Thùy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng 2022 2024
8 Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản lạnh tinh trùng cá tầm Nga và cá tầm Xiberi tại Lâm Đồng Đề tài cấp tỉnh Nguyễn Anh Tiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng 2022 2025
9 Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre Đề tài cấp tỉnh Trương Quốc Thái Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 2021 2023
10 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Dự án cấp tỉnh Phạm Viết Nam Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu 2021 2023
11 Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đề tài cấp tỉnh Dương Thị Phượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 2020 2023
12 Nghiên cứu xây dưng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre. Đề tài cấp tỉnh Võ Thế Dũng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 2020 2022
13 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo, nuôi thử nghiệm thương phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cá bống cát tại Bến Tre Đề tài cấp tỉnh Lê Văn Diệu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 2020 2023
14 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm bàn mai tím Pinna bicolor Gmelin, 1791 tại Khánh Hòa Đề tài cấp tỉnh Trần Trung Thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 2019 2022
15 Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa. Đề tài cấp tỉnh Võ Thế Dũng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 2019 2022
16 Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch- an toàn thực phẩm tại Phú Yên Đề tài cấp tỉnh Phạm Trường Giang Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên 2019 2022
17 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà (Glossogobius sparsipapillus) tỉnh Quảng Ngãi Đề tài cấp tỉnh Lê Văn Diệu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 2019 2022
RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>