Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Hỗ trợ công nghệ

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN DO VIỆN HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ

TT Tên dự án Vai trò chính về
hỗ trợ công nghệ
Đơn vị chủ trì dự án Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình  sản xuất giống nhân tạo  cá mú trân châu ((♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. lanceolatus) quy mô hàng hóa tại tỉnh Khánh Hòa Trương Quốc Thái Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Khánh Hòa 2022 2025
2 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong ao đất tại huyện Kbang Lê Văn Diệu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang 2022 2023
3 Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linnacus, 1766) theo hướng bền vững tại tỉnh Phú Yên Thái Ngọc Chiến Công ty CP tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt 2021 2023
4 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Bình Định Phạm Viết Nam Công ty TNHH MTV Sản xuất chế biến thủy hải sản Cửa Biển 2020 2023
5 Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng Phạm Viết Nam Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020 2023
6 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn Công ty TNHH Một
 thành viên Thủy sản Nhật Nam
2020 2023
7 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và nuôi thương phẩm cá chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận 2019 2022
8 Xây dựng mô hình ưứng dụng công nghệ sản xuất giống cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt,1833) và cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii Brandt,1896) tại Lâm Đồng Nguyễn Viết Thùy Công ty TNHH Đà Lạt Caviar 2019 2022
9 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cua lột theo chuỗi từ sản xuất giống, ương nuôi cua nguyên liệu đến sản xuất cua lột thương phẩm phục vụ xuất khẩu tại Phú Yên Nguyễn Thị Bích Ngọc Công ty cổ phần Bá Hải 2019 2021
10 Ứng dụng công nghệ sản xuất tôm giống chân trắng và nuôi thâm canh tôm sử dụng các chế phẩm sinh học đạt năng suất cao và bền vững tại Thái Bình Vũ Đình Tý Công ty TNHH Phương Nam 2019 2021
11 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Quảng Bình Hoàng Văn Duật Công ty TNHH dịch vụ Kim Long Việt Nam 2019 2021
12 Xây dựng mô hình ướng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi lồng một số loài cá có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Diệu Công ty cổ phần Yang Hanh 2019 2020
13 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) giống và thương phẩm đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Phú Yên Trần Thị Thu Hiền Công ty TNHH sản xuất và thương mại thủy sản Phú Yên. 2018 2020
14 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi Hàu Thái Bình Dương  (Crassostrea gigas) theo hướng công nghiệp tại Phú Yên. Phùng Bảy Công ty cổ phần Bá Hải 2017 2020
15 Ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) giống và thương phẩm đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hoàng Văn Duật Công ty TNHH Việt Tam Nông 2017 2020
16 Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) trong thủy vực nước ngọt quy mô nông hộ tại tỉnh Phú Yên Phạm Trường Giang Sở KH&CN Phú Yên 2017 2020
17 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) giống và thương phẩm đạt năng suất và hiệu quả cao tại Thanh Hóa Hoàng Văn Duật Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Hóa 2017 2019
18 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình ương nuôi cua xanh (Scylla paramamosain) tại Hà Tĩnh Nguyễn Diễu Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh 2017 2019
19 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng  mô hình nuôi ốc hương (Babylonia areolata) thương phẩm  tại vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hà Công ty TNHH Quang Thịnh 2017 2019
20 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng một số mô hình nuôi thủy sản phù hợp nhằm tạo sinh kế bền vững cho các xã ven đầm Nại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Văn Dũng Trung tâm giống thủy sản cấp I Ninh Thuận 2016 2018
RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>