Lượt truy cập:

1.717.336

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

Tên sản phẩm: Cá chẽm (Lates calcarifer) giống gốc
Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng
Sản phẩm của đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang
Mô tả chi tiết 
Cá chẽm giống loại 5 – 7 cm
Đơn giá: 2.800 đ/con (Đơn giá sẽ điều chỉnh theo từng năm)
Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang
 Điện thoại:  0915839023 – 086880058

CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

RIA3

Những nội dung khác


Đối tác

 
>