Thành tựu KH&CN

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN...

12/07/2019 | 1:36:00

Năm 2019, Viện III thực hiện 79 nhiệm vụ, trong đó có 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và chủ trì thực hiện 69 nhiệm vụ KHCN. Trong số 69 nhiệm vụ KHCN có 17 đề tài dự án cấp Nhà nước, 14 đề tài dự án cấp Bộ, 16... Chi tiết

CÁ CHÌNH HOA

14/12/2018 | 2:00:00

Trong những năm gần đây, nhu cầu về cá chình thương phẩm trong nước có xu hướng tăng cao; cá chình được tiêu thụ nhiều ở các nhà hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang với giá bán trung... Chi tiết

DỰ ÁN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TẦM”

06/08/2018 | 2:17:00

Dự án thuộc Chương trình: “Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” được thực hiện từ tháng 6 năm 2016 đến 12 năm 2019. Chi tiết

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ GIỐNG

05/04/2018 | 10:53:00

Quyết định số 3687/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Chi tiết

TÔM CHÂN TRẮNG BỐ MẸ CHỌN GIỐNG TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY...

11/11/2016 | 3:41:02

Tôm chân trắng bố mẹ chọn giống sinh trưởng nhanh, chịu đựng tốt với môi trường nuôi và bệnh ở Việt Nam đã và đang được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chọn tạo từ năm 2012 đến nay, thuộc 2 đề tài cấp Nhà nước:... Chi tiết


Đối tác