Thông báo

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

22/03/2018 | 4:57:46

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần thơ đăng cai tổ chức "Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 9 và Ngày hội việc làm" với chủ đề "Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và... Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ CỬ NHÂN TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2018

22/03/2018 | 4:42:00

Công văn số 2125/BNN-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 Chi tiết

ĐĂNG KÝ THAM LUẬN DIỄN ĐÀN KHCN VỀ NUÔI CÁ TRA VÀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

21/03/2018 | 2:49:00

Triển khai Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu và đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản năm 2018, Tổng cục Thủy sản tổ chức 03 diễn đàn KHCN để phổ biến các chính sách mới và tiến bộ kỹ thuật... Chi tiết

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "KH&CN PHẢT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG...

15/03/2018 | 5:45:00

Bộ Nông nghiệp và PTNT có Công văn số: 1950/BNN-KHCN ngày 08/3/2018 về việc tham gia Chương trình "Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ - Tây Nguyên năm 2018" Chi tiết

Đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan năm 2018

05/03/2018 | 8:56:00

Công văn số 1532/BNN-TCCB ngày 23/02/2018 của Bộ NN và PTNT về việc cử ứng viên tham gia đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan năm 2018. Chi tiết

Thông báo đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

31/01/2018 | 10:04:00

Thông báo số 10/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên về việc Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 tỉnh Phú Yên Chi tiết


Đối tác