Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

15/07/2017 | 2:14:00

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017. Chi tiết

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017

10/07/2017 | 5:00:35

Quyết định Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2017 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Chi tiết

Kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III...

28/06/2017 | 1:46:00

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III năm 2017. Chi tiết

Thời gian, địa điểm và lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Nghiên...

17/06/2017 | 4:38:00

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III năm 2017 - Thời gian, địa điểm và lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức. Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 – NỘI DUNG & LỊCH PHỎNG VẤN...

02/06/2017 | 8:53:00

Thông báo về nội dung & lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 - KẾ HOẠCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH...

19/05/2017 | 2:59:00

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn; Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức. Chi tiết


Đối tác