Thông tin liên hệ

captcha


viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
Địa chỉ: 02 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 0258 3831138
Email: ts3@ria3.vn

 
>