BAN LÃNH ĐẠO

Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Trương Hà Phương
Di động: 0905 280 197
Email: truongphuong@ria3.vn


Phó Viện trưởng: PGS. TS. Võ Văn Nha
Di động: 0905104176
Email: vovannha@ria3.vn

Thông báo phân công công tác lãnh đạo Viện


RIA3

Đối tác

 
>