BAN LÃNH ĐẠO

Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Trương Hà Phương
Di động: 0905280197
Email: truongphuong@ria3.vn

 
Phó Viện trưởng: PGS. TS. Võ Văn Nha
Di động: 0905104176
Email: vovannha@ria3.vn
 

Thông báo phân công công tác lãnh đạo Viện 

 

RIA3

Đối tác

 
>