CÁC TRUNG TÂM

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang
Giám đốc : TS. Trương Quốc Thái
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành – Sông Lô – Nha Trang
Điện thoại : 0258 3710474 – 3710476
Fax : 0258 710478
Email : tt.nuoibien@ria3.vn

 2. Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Trung
Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 0258 3945053
Email : tt.haisan@ria3.vn 

3. Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung
Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 02 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 0258 3831621
Email: tt.quantrac@ria3.vn 

4. Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt miền Trung
Giám đốc: 
Địa chỉ: Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3840470
Email: tt.nuocngot@ria3.vn 

5. Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản
Giám đốc: ThS. Hoàng Văn Duật
Địa chỉ: 02 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 0258 3543386
Fax: 0258 3543387
Email: tt.tuvan@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>