Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

CÁC TRUNG TÂM

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang
Giám đốc : TS. Trương Quốc Thái
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành – Sông Lô – Nha Trang
Điện thoại : 0258 3710474 – 3710476
Fax : 0258 710478
Email : tt.nuoibien@ria3.vn

 2. Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Trung
Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 0258 3945053
Email : tt.haisan@ria3.vn 

3. Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung
Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 02 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 0258 3831621
Email: tt.quantrac@ria3.vn 

4. Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt miền Trung
Giám đốc: 
Địa chỉ: Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3840470
Email: tt.nuocngot@ria3.vn 

5. Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản
Giám đốc: ThS. Hoàng Văn Duật
Địa chỉ: 02 Đặng Tất – Nha Trang
Điện thoại: 0258 3543386
Fax: 0258 3543387
Email: tt.tuvan@ria3.vn
RIA3

Đối tác

 
>