Công nghệ tiên tiến

Quy Trình sản xuất cá mặt quỷ

15/05/2020 | 8:28:00

Quy Trình sản xuất cá mặt quỷ Chi tiết

Quy Trình Sản xuất Cua Hoàng Đế

15/05/2020 | 8:11:00

Quy Trình Sản xuất Cua Hoàng Đế Chi tiết

Quy trình nuôi thâm canh tôm hùm bông thương phẩm trong RAS bằng thức...

14/05/2020 | 1:31:00

Quy trình nuôi thâm canh tôm hùm bông thương phẩm trong RAS bằng thức ăn công nghiệp Chi tiết


Đối tác

 
>