Lượt truy cập:

1.810.202

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thông tin liên hệ

captcha


viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
Địa chỉ: 02 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 0258 3831138
Email: ts3@ria3.vn

 
>