Tin Hợp tác quốc tế (tháng 7/2015)

21/10/2015

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2015, TS.Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tham dự Cuộc họp thường niên năm 2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông... Chi tiết

Một số kết quả công tác tại Đại học Soonchunhyang và Hội nghị Nuôi...

04/08/2015

​Nhân dịp tham dự Hội nghị Nuôi trồng thủy sản thế giới WA2015, Đại học Soonchunhyang đã mời đại biểu Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Viện III) sang tham quan và thảo luận hướng hợp tác trong nuôi cá biển. TS.... Chi tiết

Hợp tác bước đầu với Hàn Quốc trong nghiên cứu và nuôi cá mú lai

15/10/2015

Ngày 05/12/2014, một đoàn chuyên gia Hàn Quốc đã sang làm việc với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III về việc xúc tiến hợp tác nghiên cứu và nuôi cá mú lai tiếp theo biên bản ghi nhớ đã ký kết trước đó. Chi tiết


Đối tác

 
>