Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Lịch công tác lãnh đạo phòng

1. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản: Trưởng phòng - Mai Duy Minh
2. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản: Trưởng phòng - Nguyễn Thị Thanh Thùy
3. Phòng Kế hoạch, Tài chính: Trưởng phòng - Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
4. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo: Trưởng phòng - Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Phó trưởng phòng - Phan Đinh Phúc
5. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Trưởng phòng - Thái Ngọc Chiến
6. Phòng Sinh học thực nghiệm: Trưởng phòng - Phùng Bảy
7. Phòng Tổ chức, Hành chính: Trưởng phòng - Lê Thị Thu Hương
8. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang: Giám đốc - Trương Quốc Thái, Phó giám đốc - Nguyễn Văn Hùng
9. Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung: Giám đốc - Nguyễn Thị Bích Ngọc
10. Trung tâm Quốc gia Giổng hải sản miền Trung: Giám đốc - Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám Đốc- Nguyễn Đình Quang Duy
11. Trung tâm Quốc gia Giổng thủy sản nước ngọt miền Trung: Phó Giám đốc - Lê Văn Diệu, Phó Giám đốc - Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc - Nguyễn Viết Thùy
12. Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản: Giám đốc - Hoàng Văn Duật
13. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên: Trưởng đại diện - Phan Thị Lệ Anh

Đối tác

 
>