Lịch công tác lãnh đạo phòng

1. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản: Trưởng phòng - Mai Duy Minh
2. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản: Trưởng phòng - Nguyễn Thị Thanh Thùy
3. Phòng Kế hoạch, Tài chính: Trưởng phòng - Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
4. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo: Trưởng phòng - Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Phó trưởng phòng - Phan Đinh Phúc
5. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Trưởng phòng - Thái Ngọc Chiến
7. Phòng Tổ chức, Hành chính: Trưởng phòng - Lê Thị Thu Hương
8. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang: Giám đốc - Trương Quốc Thái, Phó giám đốc - Nguyễn Văn Hùng
9. Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung: Giám đốc - Nguyễn Thị Bích Ngọc
10. Trung tâm Quốc gia Giổng hải sản miền Trung: Giám đốc - Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám Đốc- Nguyễn Đình Quang Duy
11. Trung tâm Quốc gia Giổng thủy sản nước ngọt miền Trung: Phó Giám đốc - Lê Văn Diệu, Phó Giám đốc - Nguyễn Anh Tiến
12. Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản: Giám đốc - Hoàng Văn Duật, Phó Giám đốc - Nguyễn Văn Hà
13. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên: Trưởng đại diện - Phan Thị Lệ Anh

Đối tác

 
>