NGHIỆM THU MÔ HÌNH NUÔI CÁ TẦM THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG TẠI HỒ CHỨA KA LA, TỈNH LÂM ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 29/11/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tiến hành tổ chức đoàn kiểm tra mô hình nuôi cá tầm trên hồ Ka La của Công ty cổ phần - Seaprodex Lâm Đồng thuộc  Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP” do TS. Nguyễn Viết Thùy làm Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, thời gian thực hiện từ 2022 – 2024, địa điểm thực hiện là địa bàn 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, và Lâm Đồng.

Trong năm 2022, dự án xây dựng mô hình nuôi cá Tầm trong lồng bè tại cơ sở nuôi cá Tầm trên hồ Ka La của Công ty cổ phần - Seaprodex Lâm Đồng thuộc xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, Lâm Đồng với quy mô 500m3 lồng nuôi, gồm 4 lồng nuôi. Mô hình thả giống vào tháng 6/2022, số lượng 2.500 con giống với kích cỡ trung bình 50 g/con, trong đó dự án cấp 1.750 con và Công ty Seaprodex Lâm Đồng thả đối ứng 750 con. Dự án đã hỗ trợ 70% tổng chi phí thức ăn và thuốc phòng trị bệnh cho cá nuôi theo quy mô mô hình.

NGHIỆM THU MÔ HÌNH NUÔI CÁ TẦM THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG TẠI HỒ CHỨA KA LA, TỈNH LÂM ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

NGHIỆM THU MÔ HÌNH NUÔI CÁ TẦM THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG TẠI HỒ CHỨA KA LA, TỈNH LÂM ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

Ông Nguyễn Viết Thùy, chủ nhiệm dự án cho biết, Viện III đã cử 1 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn quản lý, chỉ đạo kỹ thuật mô hình theo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất trong suốt thời gian thực hiện mô hình. Đơn vị thực hiện dự án đã phối hợp với các thành viên dự án và cơ quan chủ trì thực hiện nghiêm túc các quy trình áp dụng tại mô hình, và kết quả là cá nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm trong lồng của dự án có thời gian nuôi là 12 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tai, cá Tầm đã đạt kích cỡ cá nuôi đạt trung bình 800 g/con. Tuy nhiên với thời gian nuôi và kích cỡ cá đạt được đến hết năm 2022 là chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm mô hình của dự án. Do đó, cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện mô hình, và đơn vị tư vấn cấp chứng nhận VietGAP tiếp tục triển khai, theo dõi mô hình cho đến khi kết thúc vụ nuôi theo kế hoạch (vào tháng 5/2023) và cá nuôi đạt kích cỡ thương phẩm theo yêu cầu thì sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá mô hình và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm của mô hình.

NGHIỆM THU MÔ HÌNH NUÔI CÁ TẦM THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG TẠI HỒ CHỨA KA LA, TỈNH LÂM ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

NGHIỆM THU MÔ HÌNH NUÔI CÁ TẦM THƯƠNG PHẨM TRONG LỒNG TẠI HỒ CHỨA KA LA, TỈNH LÂM ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

Trong năm 2022, đơn vị chủ trì cũng tổ chức các lớp tập huấn cho người trực tiếp tham gia mô hình tại cơ sở nuôi cá Tầm của Công ty cổ phần Seaprodex Lâm Đồng trên hồ Ka La và 2 lớp tập huấn, đào tạo, tập huấn nhân rộng mô hình với tổng số 80 lượt người được tập huấn. Học viên đã được tập huấn kỹ thuật nuôi cá Tầm trong lồng, quy trình áp dụng thực hành nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, các học viên được tổ chức tham quan thực địa tại mô hình cá Tầm thương phẩm trong lồng của dự án tại hồ Ka La.

Các cuộc hội thảo, hội nghị đã được tổ chức với sự tham gia của gần 200 lượt người. Các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án và mô hình, và được tham quan trực tiếp thực địa tại mô hình trình diễn của dự án. Nhiều đại biểu đã cho rằng đây là mô hình nuôi có tính khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế cao, và có thể nhân rộng mô hình tại các hồ chứa ở một số vùng tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới./.

RIA3

Đối tác

 
>