HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT...

26/01/2021

Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2021, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2020 và xây... Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI...

07/10/2020

Chiều ngày 01/10/2020 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức Lễ công bố Quyết định giao TS. Trương Hà Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III nhiệm vụ Phụ trách Viện Nghiên cứu Nuôi trồng... Chi tiết


Đối tác

 
>