CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

20/12/2021

Tên sản phẩm: Cá chẽm (Lates calcarifer) giống gốc Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng Sản phẩm của đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang Chi tiết

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG...

18/01/2019

14h ngày 18 tháng 01 năm 2019, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã tổ chức thành công hội nghị công chức, viên chức lao động năm 2019. Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra... Chi tiết


Đối tác

 
>