Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tiếp đón đoàn công tác của...

05/11/2022

Ngày 14/09/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã làm việc với Trường Đại học Đại Dương Quốc gia Đài Loan (NTOU) đến thăm trao đổi hợp tác nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực thủy sản. Chi tiết

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tiếp đón đoàn công tác của...

05/11/2022

Ngày 14/09/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã làm việc với Trường Đại học Đại Dương Quốc gia Đài Loan (NTOU) đến thăm trao đổi hợp tác nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực thủy sản. Chi tiết


Đối tác

 
>