QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

09/02/2022

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, và người lao động của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III ban hành kèm theo quyết định số 70 ngày 17/1/2017. Chi tiết

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 CỦA VIỆN...

28/01/2022

Chiều ngày 24/01/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.... Chi tiết


Đối tác

 
>