Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã về thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Cùng đi trong Đoàn có đại diện Lãnh đạo của Tổng Cục Thủy sản và một số đơn vị liên quan khác.

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể viên chức, lao động của Viện, Phó Viện Trưởng phụ trách Trương Hà Phương chào mừng Đoàn công tác và báo cáo với Bộ trưởng về các kết quả KHCN nổi bật của Viện đã đạt được trong những năm gần đây (chủ yếu ở 5 lĩnh vực): Chọn tạo và sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản kinh tế (tôm chân trắng, tôm hùm bông, cá biển, cá nước ngọt, nhuyễn thể, rong biển và các đối tượng khác); Môi trường và bệnh thủy sản; Thức ăn và chế biến thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; Xây dựng quy trình công nghệ nuôi mới nhất; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới) và đề xuất với Bộ 2 vấn đề là cho phép Viện kiện toàn Ban Lãnh đạo, và triển khai công tác xây dựng với Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung và Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao những kết quả KHCN của Viện đã đạt được trong những năm qua và có những định hướng rất sát thực tế, theo đúng cơ cấu ngành trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả KHCN trong nghiên cứu thủy sản. Bên cạnh đó, Bộ Trưởng cũng nhấn mạnh mục đích của nghiên cứu khoa học là để phục vụ, mang lại lợi ích cho người dân và tầm quan trọng của việc phối hợp với các doanh nghiệp thủy sản trong và ngoài nước trong nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Thay mặt lãnh đạo và toàn thể viên chức, lao động của Viện, Phó Viện Trưởng phụ trách Trương Hà Phương cảm ơn Đoàn công tác và cá nhân Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có sự quan tâm chỉ đạo và đồng hành với Viện trong thời gian vừa qua và hứa với Bộ trưởng, Viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 làm tiền đề cho sự phát triển của Viện trong giai đoạn sắp tới./.
RIA3

Đối tác

 
>