Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 CỦA VIỆN...

28/01/2022 | 4:46:00

Chiều ngày 24/01/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.... Chi tiết

HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT...

26/01/2021 | 2:57:00

Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2021, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2020 và xây... Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI...

07/10/2020 | 1:48:00

Chiều ngày 01/10/2020 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức Lễ công bố Quyết định giao TS. Trương Hà Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III nhiệm vụ Phụ trách Viện Nghiên cứu Nuôi trồng... Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU...

19/05/2020 | 8:48:00

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng cho PGS.TS. Võ Văn Nha. Chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ; BÌNH XÉT...

29/11/2019 | 8:42:00

Toàn văn hướng dẫn xem theo tập tin đính kèm Chi tiết

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ...

12/07/2019 | 4:29:00

Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã về thăm là làm việc với tập thể cán bộ công nhân viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNT... Chi tiết


Đối tác

 
>