Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Nhân sự Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản

Họ tên: Hoàng Văn Duật
Vị trí công tác: Giám đốc
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên nghành: Nuôi trồng thủy sản
Di động:
Email:
Họ tên: Ngô Minh Khang
Vị trí công tác: Phó Giám đốc
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên nghành: Nuôi trồng thủy sản
Di động:
Email: minhkhangria3@gmail.com

Họ tên: Phan Thanh Dạn
Vị trí công tác: Trưởng phòng

Họ tên: Trần Thị Thu Hiền
Vị trí công tác: Trưởng phòng
 
Họ tên: Nguyễn Thế Dương
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
 
Họ tên: Viên Thị Thu Ái
Vị trí công tác: Thủ quỹ
 
Họ tên: Bùi Thị Thùy Dung
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
 
 Họ tên: Trần Quang Nhã
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
 
  Họ tên: Nguyễn Đức Tú
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
 
 Họ tên: Lê Công Ánh Sáng
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
 
 Họ tên: Nguyễn Xuân Thú
Vị trí công tác: Kế toán viên
 
 Họ tên: Nguyễn Công Nguyên
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
 
Họ và tên: Bùi Thị Thùy Nhung
Học vị: kỹ sư
Chức danh: nghiên cứu viên
Di động: 0975333870
Email: nhungbui090909@gmail.com.
RIA3

Đối tác

 
>