Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang

28/03/2016

Thông tin cá nhân của viên chức và nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang. Chi tiết

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT MIỀN TRUNG

23/01/2022

Giới thiệu quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung

18/06/2020

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung Chi tiết

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

29/02/2016

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giống và... Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản

18/06/2020

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản Chi tiết


Đối tác

 
>