Danh mục báo cáo khoa học, công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu và Phát...

28/03/2016

Danh mục các báo cáo khoa học đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học, công nghệ trong và ngoài nước của cán bộ, viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển. Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

18/06/2020

Nhân sự Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung

18/06/2020

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung Chi tiết

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

29/02/2016

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giống và... Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản

18/06/2020

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản Chi tiết


Đối tác

 
>