Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản

Nhân sự Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản

18/06/2020 | 10:55:00

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Tư vấn, SX, DV và chuyển giao công nghệ thủy sản Chi tiết

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

01/03/2016 | 12:00:00

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng tư vấn, sản xuất, dịch vụ, kinh... Chi tiết


Đối tác

 
>