Nhiệm vụ 2022

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2022

18/12/2022 | 6:07:00

Danh mục này tổng hợp các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thực hiện năm 2022 bao gồm các nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và Hợp tác quốc tế. Chi tiết

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIỆM THU NĂM 2022

18/12/2022 | 6:33:00

Danh mục này bao gồm các nhiệm vụ KHCN nghiệm thu các cấp trong năm 2022. Chi tiết

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN NĂM 2022

18/12/2022 | 6:21:00

Danh sách này bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thực hiện năm 2022. Chi tiết

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM...

06/11/2022 | 6:03:00

Ngày 19/10/2022, tại Thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước “Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá song dẹt (E.... Chi tiết

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ CHÌNH BÔNG (ANGUILLA...

05/11/2022 | 8:31:00

Ngày 29/09/2022, tại Thành phố Tây Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla... Chi tiết

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ BÈ ĐƯNG (Gnathanodon speciosus...

05/11/2022 | 11:02:00

Ngày 19/7/2022, tại Thành phố Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội đồng KH&CN tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương... Chi tiết


Đối tác

 
>