DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2022

TT
Tên nhiệm vụ
Tổ chức/cá nhân
Thời gian thực hiện (bắt đầu-kết thúc)
Mở mới năm 2022
I
Đề tài cấp Nhà nước
1
Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phẩm có chứa kháng thể IgY phòng bệnh do Vibrio spp. trên tôm nước lợ
ThS. Nguyễn Minh Châu
01/2022-12/2024
X
2
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867)
TS. Nguyễn Văn Hùng
10/2017 – 9/2021
( GH đến hết 03/2022)
3
Khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis).
TS. Trương Quốc Thái
01/2018-09/2022
(Xin gia hạn hết 08/2023)
4
Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song dẹt (Epinephelus bleekeri).
ThS. Nguyễn Văn Dũng
10/2018-09/2021
(Gia hạn hết 05/2022)
5
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Mó đầu khum (Cheilinus undulatus Puppell. 1835)
TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
03/2021-02/2025
6
Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông (Panulirus ornatus)
TS. Lê Văn Chí
01/2018-11/2023
7
Khai thác và phát triển nguồn gen cá song da báo Plectropomus leopardus (Lacepède, 1802)
ThS. Võ Đức Duy
09/2020-09/2023
8
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá gáy biển (Lathrinus lentjan Lacepede, 1802)
TS. Trương Hà Phương
12/2022-12/2025
X
II
Đề tài cấp Bộ
1
Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Streptoccus iniae trên cá chẽm (Lates calcarifer)
TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
01/2022-12/2024
X
2
Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh
TS. Trương Hà Phương
01/2021-12/2023
3
Nghiên cứu chọn tạo giống tôm thẻ chân trắng tăng trưởng nhanh thế hệ G8-9
TS. Nguyễn Hữu Hùng
10/2021-06/2024
4
Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
PGS. TS. Võ Văn Nha
02/2022-09/2023
X
5
Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung
TS. Nguyễn Văn Hùng
01/2022-12/2022
X
6
Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ
PGS.TS. Võ Văn Nha
01/2022-12/2022
X
7
Nghiên cứu xây dựng qui trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thủy sản quan trọng
PGS.TS. Võ Văn Nha
01/2020-06/2022
(Gia hạn hết 06/2023)
8
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống rong mơ Sagassum bằng bào tử
ThS. Nguyễn Thị Quế Chi
01/2021-12/2022
9
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò sinh sản cá đục bạc Sillago sihama (Forsskal, 1775)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
01/2022-12/2023
X
10
Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn
TS. Mai Duy Minh
01/2021-12/2023
11
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus,1758)
ThS. Phan Thị Thương Huyền
01/2022-12/2024
X
12
Môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản
CN. Tô Đông Tịnh
01/2021-12/2022
13
Xây dựng mô hình nuôi Sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus 1768) ở các tỉnh ven biển miền Trung
ThS. Nguyễn Văn Giang
03/2020-12/2022
14
Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP
TS. Nguyễn Viết Thuỳ
03/2022-12/2024
X
15
Nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển nuôi biển khu vực Nam Trung Bộ
ThS. Nguyễn Thị Chi
06/2022-12/2022
X
III
Đề tài cấp tỉnh
1
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
KS. Phạm Viết Nam
03/2021-03/2023
2
Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
ThS. Dương Thị Phượng
11/2020-11/2022
 (Gia hạn đến T5/2023)
3
Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre
TS. Trương Quốc Thái
05/2021-04/2023
4
Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh
KS. Nguyễn Viết Nam
05/219-04/2021
(Gia hạn hết 05/2022)
5
Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskal, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa.
TS. Võ Thế Dũng
10/2019-04/2022
6
Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch- an toàn thực phẩm tại Phú Yên
ThS. Phạm Trường Giang
09/2019-09/2021 (Gia hạn hết 09/2022)
7
Nghiên cứu xây dưng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre.
TS. Võ Thế Dũng
02/2020-02/2022
(Gia hạn hết 08/2022)
8
“Điều tra, đánh giá thành phần loài thủy sản tại 02 thủy vực hồ Ea Súp thượng, hồ thủy điện Srêpốk 3” thuộc chuyên đề “Điều tra, đánh giá thành phần loài thủy sản ở một số thủy vực trên địa bàn tỉnh”
ThS. Phan Thị Lệ Anh
8-12/2022
X
9
Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
ThS. Dương Tuấn Phương
7-12/2022
X
IV
Hợp tác quốc tế
1
Nâng cao kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất Hải sâm cho cộng đồng tại Việt Nam và Philippines.
TS. Nguyễn Đình Quang Duy
02/2019-08/2023
2
Nghiên cứu sản xuất giống cá sú mì Cheilinus undulatus (Rüppell, 1835)
ThS. Võ Đức Duy
01/2021-12/2022
RIA3

Đối tác

 
>