Thông tin KH&CN

HỘI THẢO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ "SÔNG TRONG AO"

24/05/2022 | 10:53:00

Sáng ngày 6/5/2022, tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản  III đã diễn ra hội thảo kỹ thuật “Công nghệ Sông trong Ao” với sự phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và Hội đồng Xuất khẩu Đậu tương Mỹ... Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

18/05/2022 | 9:33:00

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ tháng 4/2022. Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

28/04/2022 | 3:30:00

BÁO CÁO TỔNG HỢP  KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ (tháng 3/2022) Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

11/03/2022 | 6:20:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 2/2022. Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

07/02/2022 | 4:15:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 1/2022. Chi tiết


Đối tác

 
>