Thông tin KH&CN

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

11/03/2022 | 6:20:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 2/2022. Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

07/02/2022 | 4:15:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 1/2022. Chi tiết

Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

07/08/2020 | 9:15:00

Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất Chi tiết

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI...

11/10/2019 | 2:02:00

Dự án “Công nghệ sản xuất hoocmôn giúp nâng cao năng suất nuôi hải sâm” hợp tác giữa Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy sản III và Trường Đại học Sunshine Coast – Úc đã được chọn là một trong ba dự án nhận giải thưởng đầu... Chi tiết


Đối tác

 
>