Thông tin KH&CN

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2022

18/12/2022 | 6:07:00

Danh mục này tổng hợp các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thực hiện năm 2022 bao gồm các nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và Hợp tác quốc tế. Chi tiết

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN CÁ NƯỚC LẠNH TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IV...

10/01/2023 | 6:01:00

Sáng ngày 23/12/2022, tại Nhà khách Dinh II, số 1 Khởi nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027. Chi tiết

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIỆM THU NĂM 2022

18/12/2022 | 6:33:00

Danh mục này bao gồm các nhiệm vụ KHCN nghiệm thu các cấp trong năm 2022. Chi tiết


Đối tác

 
>