Thông tin KH&CN

Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

07/08/2020 | 9:15:00

Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất Chi tiết

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI...

11/10/2019 | 2:02:00

Dự án “Công nghệ sản xuất hoocmôn giúp nâng cao năng suất nuôi hải sâm” hợp tác giữa Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy sản III và Trường Đại học Sunshine Coast – Úc đã được chọn là một trong ba dự án nhận giải thưởng đầu... Chi tiết

GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA "GIỐNG CÁ NƯỚC MẶN,...

01/04/2019 | 2:02:00

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đăng 07 Bản dự thảo (cho 8 loài cá nước mặn, lợ); kèm theo là Thuyết minh dự thảo, Công văn xin ý kiến góp ý cho dự thảo và Biểu mẫu góp ý dự thảo để lấy ý... Chi tiết


Đối tác

 
>