Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)”

Ngày 02/06/2023, tại Trại sản xuất giống của Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thương mại Ngọc Thủy, xã Ninh Ích- thị xã Ninh Hòa- tỉnh Khánh Hòa, và ngày 09/06/2023 tại trại sản xuất giống của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Khánh Hòa, xã Ninh Ích- thị xã Ninh Hòa-tỉnh Khánh Hòa và trại sản xuất giống của ông Đỗ Văn Phiên, xã Vạn Lương-huyện Vạn Ninh-tỉnh Khánh Hòa, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tổ chức nghiệm thu sản phẩm tại hiện trường của Dự án SXTN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus,1758)”. Nhiệm vụ này do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Phan Thị Thương Huyền làm Chủ nhiệm Dự án.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có đại diện phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và đào tạo, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Sinh học thực nghiệm, Chủ nhiệm dự án, các thành viên dự án và đại diện các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện dự án. Dự án được thực hiện từ 01/2022 đến 12/2024, và triển khai thực nghiệm tại các tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa với các nội dung chính: 1) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo điệp seo; 2) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm điệp seo; 3) Thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo quy mô sản xuất bao gồm các công việc chính: “Thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất giống điệp seo quy mô sản xuất” và “Thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất giống điệp seo quy mô sản xuất”.

Sản phẩm dạng 1 của dự án theo thuyết minh bao gồm:
- Con giống điệp seo: 3.000.000 con (Khỏe mạnh, sạch bệnh, màu sắc tươi sáng, đồng đều về kích cỡ (≥ 8mm)):
- Điệp seo thương phẩm :6.000 kg (Khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, kích cỡ > 6,5 cm; khối lượng ≥ 70 g/con)
Tại 2 buổi nghiệm thu, đoàn kiểm tra đã tiến hành xác nhận 1.665.534 con giống điệp seo (kích cỡ 8-10 mm) của dự án tại 03 đơn vị phối hợp. Theo kế hoạch, Dự án sẽ tiếp tục xác nhận con giống điệp seo (kích cỡ (≥ 8mm) trong năm 2023, và điệp seo thương phẩm vào cuối năm 2024.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)” NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)”
NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)” NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)”
NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)” NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)” NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)”
NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)” NGHIỆM THU SẢN PHẨM TẠI THỰC ĐỊA CỦA DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM ĐIỆP SEO COMPTOPALLIUM RADULA (LINNAEUS, 1758)”
Giống điệp seo trên tấm vật bám Giống điệp seo cấp 2

RIA3

Đối tác

 
>