DANH SÁCH BÀI BÁO CÔNG BỐ TRONG NƯỚC NĂM 2019 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

STT Tên bài Tác giả  Tạp chí  Chi tiết
1 Thành phần và mức độ nhiễm sán lá đơn chủ (Monogenea) ký sinh ở cá diếc (Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)) thu tại Phú Yên
Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Nhất Duy
Tạp chí Khoa học- Công nghệ thủy sản, số 2/2019

2 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm sá sùng
Võ Thế Dũng (Chủ biên); Nguyễn Văn Cảnh; Võ Thị Dung; Lê Thị Nhàn
Nhà xuất bản Nông nghiệp, ISBN: 978-604-60-2939-7.

3 Bệnh nấm ở cá tầm Nga (Acipencer guldenstaedtii Brandt and Ratzeburg, 1833) và cá tầm Xiberi (Acipencer baerii Brandt, 1869) nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung           Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 8/2019, Trang 75-81.

4 Thành phần dinh dưỡng của giun nhiều tơ (perinereis sp.) nuôi thương phẩm và tự nhiên: Ứng dụng cho nuôi tôm bố mẹ
Nguyễn Văn Dũng¹, Nguyễn Thị Thu Hằng¹, Huỳnh Kim Quang¹
Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, só 01/2019

5 Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis, Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung Bộ
Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương và Trần Thế Thanh Thi
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 6/2019. Trang 67 -75.
http://www.tapchikhoahoc
nongnghiep.vn/uploads/
news/2019_04/10_1.pdf
PHÒNG KHOA HỌC, HTQT VÀ ĐT

Đối tác

 
>