Lượt truy cập:

1.793.226

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thành tích nổi bật

19/08/2015

​I. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể: 1) Huân chương Lao động: - Hạng Ba năm 1991; - Hạng Hai năm 1999; - Hạng Nhất năm 2004. Chi tiết


Đối tác

 
>