Lượt truy cập:

1.717.177

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, chiều ngày 7 tháng 4 năm 2023, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu HĐKH cho nhiệm kỳ 2023-2025. Hội nghị do TS. Trương Hà Phương, Phó Viện trưởng Phụ trách chủ trì. Thành phần tham dự gồm có 29 đại biểu là trưởng phó các đơn vị trực thuộc Viện, và cán bộ viên chức của Viện đã tham gia chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại hội nghị, TS. Võ Thế Dũng – Chủ tịch hội đồng khoa học đã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐKH trong nhiệm kỳ qua.  Sau báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp hoàn thiện báo cáo cũng như tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học của Viện và nhiều ý kiến góp ý nhằm xây dựng, hoàn thiện các hoạt động của hội đồng khoa học sao cho ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu cũng như kỳ vọng của toàn thể lao động, viên chức trong Viện. Hội đồng khoa học của Viện cần thể hiện là tinh hoa và là trí tuệ tập trung nhất của Viện và cần vạch ra các chiến lược và kế hoạch khoa học công nghệ cho toàn Viện cũng như giúp đỡ nhiều hơn nữa việc xây dựng ý tưởng, đề xuất cho cá nhân các nhà khoa học.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Trương Hà Phương đã đánh giá cao các kết quả của HĐKH trong suốt thời gian qua và yêu cầu các thành viên tham gia Hội đồng KHCN nhiệm kỳ 2023 – 2025 cần nắm bắt, hiểu rõ các văn bản liên quan đến chiến lược phát triển của nghành, đáp ứng kịp thời và thích ứng với thực tiễn sản xuất. Do vậy, hội nghị cần cân nhắc lựa chọn những người có năng lực nghiên cứu khoa học, tầm nhìn, tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm thực tiễn trong thành phần của HĐKH.

Kết quả bỏ phiếu, Hội nghị đã bầu ra được Hội đồng KHCN gồm 11 thành viên trong danh sách dưới đây với số phiếu rất tập trung lựa chọn ra từ 17 ứng viên là các PGS, Tiến sĩ, ThS đang công tác tại Viện:

STT
Họ và tên, học hàm, học vị
Chức vụ/Vị trí công tác
Chức danh trong Hội đồng
1
TS. Võ Thế Dũng
Nghiên cứu viên chính 
Chủ tịch
2
TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung
Phó chủ tịch
3
TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
Thư ký
4
PGS.TS. Võ Văn Nha
Phó Viện trưởng
Ủy viên
5
ThS. Phùng Bảy
Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm
Ủy viên
6
TS. Nguyễn Đình Quang Duy
Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Trung
Ủy viên
7
TS. Nguyễn Văn Hùng
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang
Ủy viên
8
TS. Mai Duy Minh
Trưởng phòng Công nghệ chế biến thủy sản
Ủy viên
9
TS. Trương Quốc Thái
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang
Ủy viên
10
TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Trưởng phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản
Ủy viên
11
TS. Nguyễn Viết Thùy
Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung 
Ủy viên

Kết luận tại Hội nghị, TS. Trương Hà Phương đã đánh giá cao tinh thần làm việc, sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời cũng giao trọng trách cho HĐKH mới cần nỗ lực hơn nữa trong việc tư vấn và phát triển khoa học công nghệ của Viện để đạt được hiệu quả cụ thể trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025
Toàn cảnh hội nghị
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025
Phó Viện trưởng Võ Văn Nha tặng hoa cho Chủ tịch Hội đồng khoa học khóa cũ và cũng là CT khóa mới Phó Viện trưởng Võ Văn Nha tặng hoa cho Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học khóa cũ và cũng là PCT khóa mới
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III NHIỆM KỲ 2020 – 2022 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2023 – 2025
Phó Viện trưởng Võ Văn Nha tặng hoa cho Thư ký Hội đồng khoa học khóa cũ và cũng là Thư ký HĐ khóa mới Thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2023-2025 (thiếu TS. Nguyễn Viết Thùy và TS. Mai Duy Minh)

RIA3

Đối tác

 
>